Funkcia push notifikácií v aplikácii PAGGO.online

09.07.2018
S potešením Vám oznamujem, že sme práve aktualizovali aplikáciu PAGGO.online

a spustili push notifikácie.

Čo to pre Vás znamená?
V prvom rade zlepšenie služieb pre vašich občanov. Už nebudú musieť otvárať aplikáciu
a kontrolovať či ste (vy ako obec) pridali nejaký nový post (správu) hlásenie obecného rozhlasu.

Od teraz v krátkej chvíli po pridaní nového postu (správy) sa na mobile užívateľa objaví notifikácia pridania novej správy.
Poznámka: väčšina telefónov (resp. užívateľov) má vo svojom mobilnom telefóne nastavenú automatickú aktualizáciu aplikácií (takže i PAGGO.online).
Pokiaľ nemá, je potrebné aby si aplikáciu aktualizoval ručne.

Stiahnite si nás do mobilu a buďte informovaní o Vašom meste