Handiwork

05.12.2018

Pripravujeme komunitno informačno predajný portál zameraný na domácich výrobcov, handmade tvorcov, predajcov z dvora, remeselníkov, živnostníkov a podobne s prvkami online trhoviska.

spustené ;-) www.handiwork.sk