Propagácia aplikácie v obci.

17.07.2018

Informovanie občanov o zapojení do projektu PAGGO.online - obecný rozhlas do mobilu.


Je v záujme nás ako poskytovateľov služby PAGGO.online tak i Vás ako prevádzkovateľov služby vo vašej obci aby si aplikáciu stiahlo čo najviac obyvateľov a aby ju pravidelne používali.
Aplikácia PAGGO.online je vlastne Vaša predĺžená ruka ktorá prenáša dôležité informácie k obyvateľom, členom komunity obce ktorú reprezentujete.Len dobre informovaní občania dokážu oceniť Vaše činy a rozhodnutia. Tak prečo nevyužiť všetky kanály k efektívnemu poskytovaniu informácií a správ.Ako nato?

 • Použite stáročiami osvedčenú metódu, jedna pani povedala 😉
  to znamená, verbálne šírenie informácie po obci, zapojte do toho pracovníkov úradu, poslancov a ich rodinných príslušníkov
 • Zverejnite informáciu o službe na obecných web stránkach pozrite si príklad zverejnenia
 • Využite klasický obecný rozhlas
  prečo nevyužiť to čo máme, vyhláste informáciu o novej službe pre občanov
  Príklad hlásenie:
  Vážený občania, naša obec sa v rámci skvalitňovania informovanosti občanov zapojila do projektu PAGGO.online - obecný rozhlas v mobile.
  Už sa Vám nemôže stať, že prídete o dôležitú informáciu spojenú s chodom našej obce. Všetko dôležité si nájdete vo vašom mobile. Stačí len aby ste si stiahli aplikáciu PAGGO.online a pridali našu obec do obľúbených.
  Pre viac informácií navštívte našu obecnú stránku alebo www.paggo.online, PAGGO s dvoma G.
  Koniec hlásenia
 • Zverejnite informáciu v obecnom spravodaji/novinách, občasníku, letáku...