Realizovali sme ďalší dotazník ktorý mal zmysel.

06.07.2018

Nedávno sme ukončili zber dát pre dotazník na téme "Hodnotenie volebného obdobia 2014 - 2018 z pohľadu občanov"

Podľa vyjadrenie predstaviteľa samosprávy mal zber informácií pre obec veľký význam a malo to zmysel.

Tu je niekoľko ukážok z výsledkov dotazníku.